BUDŻET JAKO PLAN

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:16 lutego, 2010 Komentarze:0

Z pojęciem budżetu jako planu wiąże się pewna kwestia ter­minologiczna. Termin „budżet” bywa przez niektórych autorów używany na oznaczenie zasobów finansowych państwa (zasobów budżetowych), a termin „plan budżetowy” — dla określenia pla­nu tworzenia i wykorzystania tych zasobów. Sprawy terminolo­giczne są oczywiście rzeczą umowną, a zatem wtórną. Istota rze­czy polega na tym, iż w rzeczywistości występują dwa zjawiska: zarówno same zasoby finansowe państwa, jak i plan ich two­rzenia i wykorzystania. W dalszym ciągu będziemy stosowali określenie „budżet” lub „plan budżetowy” dla oznaczenia planu, a określenie „zasoby budżetowe” lub „środki budżetowe” — dla środków finansowych objętych tym planem. Taka bowiem ter­minologia jest stosowana w prawie budżetowym PRL.

Kategoria:

Leave a Comment