NAJISTOTNIEJSZE ELEMENTY

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:17 lutego, 2010 Komentarze:0

Jako najistotniejsze elementy tego określenia na­leży wymienić następujące stwierdzenia:budżet jest planem finansowym;budżet zawiera dochody i wydatki bezzwrotne;budżet zawiera dochody i wydatki scentralizowane;budżet jest powiązany z planami w ujęciu rzeczowym;budżet jest planem zatwierdzanym przez parlament;budżet jest planem rocznym.Budżet państwa jest planem, a więc dotyczy przyszłych do­chodów i wydatków państwa, a nie operacji finansowych już dokonanych. Budżet jest planem wiążącym pod względem praw­nym. Spośród wszystkich planów finansowych w socjalizmie za- wiiera on najmniej elementów prognozy, a najwięcej elementów prawnie wiążących, dyrektywnych. Pewna „sztywność” budżetu wykształciła się w toku rozwoju historycznego i dziś stanowi je­go charakterystyczną cechę, zresztą ostatnio bardzo krytykowaną w literaturze finansowej.

Kategoria:

Leave a Comment