CELE POLITYKI FINANSOWEJ

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:23 sierpnia, 2010 Komentarze:0

Cele polityki finansowej można by uporządkować, dzieląc je na:cele taktyczne (krótkookresowe) oraz strategiczne (długo­okresowe);cele ogólne i cele lokalne;cele, których treścią jest zmiana istniejącego stanu lub iego utrzymanie;cele określane odpowiednio do funkcji państwa socjalistycz­nego, a więc gospodarcze, społeczne, kulturalne, administracyjne obronne itp.Polityce finansowej właściwe są trzy podstawowe rodzaje środ­ków działania:stanowienie prawa;ustalanie planów;praktyczna realizacja prawa i planów w toku działalności finansowej.Państwo ustala normy prawa finansowego, aby ukształtować działalność finansową zgodnie z założeniami swojej polityki finansowej. Dlatego praworządne działanie w dziedzinie finansów jest realizacją polityki finansowej, realizacją woli pań­stwa w sprawach finansowych.

Kategoria:

Leave a Comment