UTRZYMANIE RÓWNOWAGI FINANSOWEJ

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:10 września, 2010 Komentarze:0

Równocześnie jednak utrzymanie równowagi finansowej staje się celem, dla osiągnięcia którego trzeba uruchomić inne środki, zapewniające jej zacho­wanie (np. pełna realizacja dochodów budżetu). Z kolei na niż­szym szczeblu osiągnięcie dochodów (będące środkiem utrzyma­nia rownowagi) staje się celem bezpośredniego działania aparatu podatkowego. Hierarchiczna struktura celów społecznych powodu­je zatem, iż środek służący osiągnięciu celu nadrzędnego sam sta­je się celem działań na niższym szczeblu. Praktycznie więc nie­kiedy również zadania finansowe — będące środkami służącymi realizacji celu wyższego rzędu — występują pozornie jako sa­moistne cele polityki finansowej.

Kategoria:

Leave a Comment