CHARAKTER OPERACJI

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:13 sierpnia, 2011 Komentarze:0

Zwrotny lub bezzwrotny charak­ter operacji finansowych wywiera wpływ również na realizację informacyjnej funkcji finansów. Operacje zwrotne uruchamiają automatycznie działający system informacyjny, bowiem sam fakt niespłacenia w terminie otrzymanej pożyczki świadczy o braku środków pieniężnych u pożyczkobiorcy, co może być wynikiem głębszych zaburzeń w jego działalności (np. braku zbytu wyrobów wytworzonych w przedsiębiorstwie). Stopień centralizacji działalności finansowej określa zasięg redystrybucji. Scentralizowanie tej działalności prowadzi bowiem do uniezależnienia wydatków od dochodów osiąganych na danym terenie czy przez daną jednostkę. Utrzymanie szkoły w gminie Z nie zależy od dochodów tej gminy.

Kategoria:

Leave a Comment