GŁÓWNA FUNKCJA FINANSÓW

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:24 sierpnia, 2011 Komentarze:0

Skoro główną funkcją finansów jest funkcja rozdzielcza (redy­strybucyjna), to sprawa zwrotności urasta do podstawowej cechy tego podziału. Również od strony funkcji stymulacyjnej sprawa zwrotności dochodów d wydatków nie jest bez znaczenia, zwłaszcza jeżeli cho­dzi o wydatki. Podmiot otrzymujący kredyt jest bowiem o wiele bardziej zainteresowany gospodarnym wykorzystaniem otrzyma­nych środków, ponieważ musi je tak zużytkować, aby uzyskać środki na zwrot pożyczonej sumy i — co jest regułą — także na opłacenie odsetek. Natomiast przydzielenie jednostkom gospodar­czym środków pieniężnych w trybie bezzwrotnym nie tworzy takich bodźców, co może prowadzić do nieracjonalnego wydatko­wania otrzymanych pieniędzy.

Kategoria:

Leave a Comment