WYPŁATA ODSZKODOWAŃ

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:31 lipca, 2011 Komentarze:0

Wypłata odszko­dowań w mieścież nie może zależeć od wielkości dochodów osią­gniętych w inspektoracie PZU w tym mieście. Udzielenie kredytu Kombinatowi Petrochemicznemu w Płocku nie może zależeć od zasobów zgromadzonych przez oddział Narodowego Banku Pol­skiego w Płocku. We wszystkich tych wypadkach zapewnia się finansowanie z zasobów zgromadzonych w skali kraju; w innych miejscach zasoby te powstają, a w innych mogą być wykorzy­stane. Związane z tym problemy ekonomiczne i społeczne zostały omówione przy przedstawianiu redystrybucyjnej funkcji finan­sów .Inaczej jest w działalności finansowej przedsiębiorstw, bowiem każde z nich stanowi odrębny organizm gospodarczy i odrębny podmiot działalności finansowej.

Kategoria:

Leave a Comment