CHARAKTERYSTYCZNE DLA TEORII

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:2 listopada, 2014 Komentarze:0

Bardzo charakterystyczna dla teorii społecznego atomizmu jest książka Metody indywidualizmu i kolektywizmu, która uka­zała się w Londynie . Jeden z autorów tej książki, F. Hayek, pisze w artykule Scjentyzm a badanie społeczeństwa, że wszyst­kie nauki społeczne są subiektywne, wszystkie powinny opierać się na zasadzie „metodologicznego indywidualizmu”, ponieważ zbadanie istoty kolektywów, społeczeństwa możliwe jest tylko poprzez wykrycie motywów zachowania się poszczególnych osob­ników. Stąd — „systematyczny subiektywizm i indywidualizm nauk społecznych”.

Kategoria:

Leave a Comment