INSTYNKTY I POGLĄDY

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:7 listopada, 2014 Komentarze:0

Instynkty i popędy takiej jednostki są w swojej istocie aspo­łeczne. Wszystkie wysiłki tej egoistycznej jednostki skierowane są na zaspokojenie własnych potrzeb i zachcianek — kosztem in­nych ludzi i z ich uszczerbkiem.Z. Freud nie odrzuca więzi jednostki i społeczeństwa, wpły­wu społeczeństwa na jednostkę. Wpływ ten jednak sprowadza do przyswojenia społecznych zakazów i wymagań, które czło­wiek przyjmuje jako coś cudzego.i obcego. Abyjakoś złagodzić wieczny konflikt między jednostką a społeczeństwem, psychika człowieka posiada specyficzny mechanizm obronny, który za­pewnia uwidacznianie się instynktów w możliwej do przyjęcia przez społeczeństwo formie lub odsuwa niedozwolone pragnienia w sferę podświadomości.

Kategoria:

Leave a Comment