CZĘŚĆ POLITYKI GOSPODARCZEJ

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:14 listopada, 2010 Komentarze:0

Polityka finansowa jest częścią polityki gospodarczej. Niekiedy jednak wykracza ona poza ramy ścisłej polityki gospodarczej, obejmując pewne elementy polityki społecznej, głównie w dzie­dzinie zabezpieczenia i ubezpieczenia społecznego oraz niektórych spraw socjalno-kulturalnych. Polityka finansowa jest związana z systemem zarządzania go­spodarką. Występuje tu charakterystyczna zależność. Im bardziej zdecentralizowany (parametryczny) jest sposób zarządzania, tym większe znaczenie ma pieniądz, finanse i polityka finansowa; i na odwrót, przewaga scentralizowanych zasad i metod bezpo­średnich (administracyjnych, np. rozdzielnictwo towarów) pro­wadzi do ograniczenia znaczenia polityki finansowej. Pieniądz staje się wówczas w większym stopniu miernikiem wartości, a w mniejszym — warunkiem nabycia towarów.

Kategoria:

Leave a Comment