WYBÓR ŚRODKÓW DO REALIZACJI

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:5 listopada, 2010 Komentarze:0

Jak już wspomniano, istota polityki finansowej polega na wybo­rze środków dla realizacji celów. Wybór ten jednak nie może być wyborem zupełnie dowolnym, jego granice określa przede wszyst­kim ustrój społeczno-gospodarczy kraju. W pań­stwie socjalistycznym zdeterminowane są główne źródła docho­dów, jako że dochód narodowy jest wytwarzany w ogromnej większości w przedsiębiorstwach państwowych i od nich jedynie można czerpać dochody. Na przykład byłoby nie do pomyślenia w państwie socjalistycznym oparcie finansów państwa na podat­kach od gospodarki nieuspołecznionej. Podobnie zasady ustroju określają ogólne ramy wydatków. W państwie socjalistycznym są to wydatki przede wszystkim na rozwój gospodarki i potrzeby społeczne. Socjalistyczna polityka finansowa nie może od tego odejść, jeżeli chodzi o zasady ogólne.

Kategoria:

Leave a Comment