DALSZA KLASYFIKACJA

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:20 czerwca, 2011 Komentarze:0

Dalsza klasyfikacja tej dziedziny prawa może być do­konana na podstawie celów wydatkowania (wydatki na gospo­darkę, naukę, administrację itp.) lub według sposobów dokony­wania wydatku (wydatki nabywcze, wydatki nienabywcze itp.).W zakresie kredytu państwowego (zwanego niekiedy kredytem publicznym) normy prawne regulują zarówno zasady zaciągania pożyczek przez państwo, jak i zasady ich spłaty.Prawo budżetowe w sensie ścisłym (stanowiące część ogólną prawa budżetowego) reguluje sprawy struktury budżetu, jego charakteru prawnego, procedury budżetowej (tzn. opraco­wywania projektu budżetu oraz jego zatwierdzania i wykony­wania), a także kontroli i dyscypliny budżetowej.Prawo finansowe ubezpieczeń państwowych określa zasady pobierania dochodów instytucji ubezpieczeniowych (głów­nie składek) i dokonywania wydatków (wypłaty odszkodowań, wydatków na działalność zapobiegawczą, wydatków administra­cyjnych), rozliczeń z budżetem państwa oraz tworzenia funduszów i planowania finansowego w instytucjach ubezpieczeniowych.

Kategoria:

Leave a Comment