PRAWO I SYSTEM FINANSOWY

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:23 czerwca, 2011 Komentarze:0

Działy prawa finansowego nawiązują do rodzajów działal­ności finansowej. Są to następujące działy:prawo budżetowe:prawo regulujące dochody budżetowe;prawo regulujące wydatki budżetowe,prawo regulujące kredyt państwowy (publiczny),prawo budżetowe w sensie ścisłym;prawo finansowe ubezpieczeń państwowych;prawo finansowe banków;prawo finansowe przedsiębiorstw państwowych.Prawo regulujące dochody budżetowe ustala meryto­ryczne i proceduralne zasady pobierania dochodów na rzecz pań­stwa. Głównym jego działem jest prawo podatkowe, a ponadto prawo regulujące pobieranie opłat, prawo celne itp.Prawo regulujące wydatki budżetowe określa mery­toryczne i proceduralne zasady dokonywania wydatków przez państwo.

Kategoria:

Leave a Comment