W RÓŻNYCH SFERACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:14 lutego, 2015 Komentarze:0

Jed­nakże ludzie działają w różnych sferach życia społecznego — w ekonomicznej, społeczno-politycznej, duchowej, rodzinno-by- towej. Stąd można mówić o istnieniu specyficznych struktur dla konkretnych sfer jednolitego społeczeństwa, jako struktur eko­nomicznych, – społeczno-politycznych, życia duchowego, warun­ków bytowych i życia rodzinnego. Każda z nich ma swoje cechy szczególne, które mają znamię jakościowej natury społeczeństwa i określone są przede wszystkim panującymi w nim formami własności.

Kategoria:

Leave a Comment