PRZEJAWY ŻYCIA JEDNOSTKI

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:3 czerwca, 2014 Komentarze:0

B. Williams całkowicie ignoruje zdeterminownie przejawów życia jednostki przez warunki społeczno-ekonomiczne, uznając ich analizę za „zbędny” „negatywny” aspekt filozoficznej analizy. I bynajmniej nieprzypadkowo w nauce utrwaliło się mocno pojęcie „osobnik ludzki”, bardzo podobne do pojęcia osobnika świata zwierzęcego. W odróżnieniu od pojęcia „jednostka , od­zwierciedlającego to, co społeczne w człowieku, jego istotę, cało­kształt tych cech, które zrodził w nim rozwój społeczny, pojęcie „osobnik ludzki” . nie zawiera niczego specyficznie społecznego. Jest ono odzwierciedleniem przynależności człowieka do przyrody ożywionej, do tego, co biologiczne.

Kategoria:

Leave a Comment