DOCHÓD NARODOWY

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:30 grudnia, 2011 Komentarze:0

Funkcja redystrybucyjna w ujęciu międzyregionalnym jest przeto wyra­zem jednolitości państwa oraz dążenia do zapewnienia jego rów­nomiernego rozwoju i niwelowania dysproporcji w tym rozwoju. Skala redystrybucji międzyregionalnej może być różna; mogą to być więc przesunięcia środków pieniężnych między makroregio­nami, województwami, gminami i miastami. Dochód narodowy tworzą pracownicy bezpośrednio zatrudnie­ni w produkcji (sfera bezpośrednio produkcyjna). Inni pracow­nicy tworzą warunki umożliwiające proces produkcji lub też za­spokajają inne potrzeby społeczne (sfera nieprodukcyjna lub ści­ślej — pośrednio produkcyjna). Rozróżnienie to w żadnym razie nie może być traktowane jako podział na pracę potrzebną i zbęd­ną.

Kategoria:

Leave a Comment