REGIONY UPRZEMYSŁOWIONE

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:4 stycznia, 2012 Komentarze:0

Regiony uprzemysłowione oraz regiony o wybitnie roz­winiętym rolnictwie muszą przekazać część nowo wytworzonych przez siebie wartości regionom słabiej gospodarczo rozwiniętym. Potrzeby tych ostatnich są bowiem z reguły ogromne, a brak prze­sunięć dochodu narodowego prowadziłby nie tylko do utrzymywa­nia różnic w rozwoju regionów gospodarczo rozwiniętych i zaco­fanych, ale również do ich stałego pogłębiania się. Celem omawianych przesunięć jest w tym wypadku równo­mierne zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych itp., a także zapewnienie warunków rozwoju gospodarczego regio­nom mniej rozwiniętym. Dokonanie tych przesunięć wymaga uprzedniego przemieszczenia środków pieniężnych. Można tego do­konać tylko w ramach działalności finansowej państwa.

Kategoria:

Leave a Comment