DZIAŁALNOŚĆ DUCHOWA

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:1 czerwca, 2012 Komentarze:0

W społeczeństwie socjalistycznym działalność społeczno-poli- tyczna skierowana jest na dalsze umocnienie i doskonalenie struk­tury społecznej i politycznej organizacji społeczeństwa. Jej ostatecznym celem jest przezwyciężenie zróżnicowania klasowe­go, stworzenie społeczeństwa jednolitego pod względem socjal- nym.W końcu należy wyróżnić jeszcze jeden podstawowy rodzaj działalności człowieka, działalność duchową, którą wy­znacza produkcyjna i społeczno-polityczna działalność człowieka. Z kolei działalność duchowa wyprzedza i wyjaśnia działalność produkcyjną i społeczno-polityczną. Działalność duchowa — to w swej istocie działalność skiero­wana na tworzenie i odtwarzanie idei, wartości duchowych (na­ukowych, artystycznych, etycznych itd.).

Kategoria:

Leave a Comment