MIEJSCE I ROLA FINANSÓW

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:14 maja, 2012 Komentarze:0

Dla określenia miejsca i roli finansów wśród ogółu zjawisk życia społecznego trzeba przede wszystkim wskazać, że finanse należą do zjawisk pieniężnych. Pieniądz jest zatem istotnym elementem kształtującym określenie finansów. Wynika stąd wiele konsekwencji, spośród których jedna musi być wyraźnie podkre­ślona; jest nią obiektywny charakter finansów. Pieniądz, jako powszechny ekwiwalent, jest związany z gospodar­ką towarową, a Więc z występującym obiektywnie, niezależnie od woli człowieka, sposobem wymiany produktów. Finanse, jako pe­wien typ zjawisk pieniężnych, noszą ten sam charakter: wynikają obiektywnie z reguł gospodarowania towarami. Nie należy jednak utożsamiać pojęć „pieniądz” i „finanse”. Fi­nanse obejmują zjawiska ruchu pieniądza spowodowane decyzja­mi ludzi działającymi w imieniu podmiotów, na rzecz których na­stępuje przejmowanie (gromadzenie), a następnie wydatkowanie środków pieniężnych.

Kategoria:

Leave a Comment