DZIAŁALNOŚĆ JEST PRZEOBRAŻENIEM

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:18 grudnia, 2012 Komentarze:0

Działalność jest zawsze przeobrażaniem, niezależnie od tego, jaki podmiot ją realizuje, jaki przedmiot ją pobudza i na jaki przedmiot jest ona skierowana. Czyż, na przy­kład,’ działalność poznawczą można pozbawić przeobrażającego charakteru?  Marksistowsko-leninowska teoria odbicia dalekajest od kontemplacyjności, pasywności. Aktywny, przeobrażający’cha­rakter stanowi właśnie jej najważniejszą,’ wyróżniającą cechę charakterystyczną. Nawet taka, mogłaby się wydawać elementar­na forma odbicia, jak wrażenie, nie jest zwykłym, mechanicznym odciśnięciem wludzkim mózgu tych lub innych właściwości, cech szczególnych przedmiotów i zjawisk rzeczywistości,’ lecz jest ide­alnym obrazem.

Kategoria:

Leave a Comment