SWOBODA MORALNA

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:26 grudnia, 2012 Komentarze:0

Jednostka zyskuje w komunizmie również swobodę moralną. Rozumie się samo przez się, że przestrzeganie wzniosłych zasad komunistycznej moralności i nacechowanego humanizmem współ­życia stanie się jej przyzwyczajeniem. Nauczy się ona kierować swym postępowaniem, dostosowywać je do interesów innych lu­dzi i całego społeczeństwa.Wolność moralna jednostki będzie — na skutek zharmonizo­wania interesów jednostki i społeczeństwa — bezpośrednim wy­razem moralnej wolności całego społeczeństwa.Ogromny postęp nauki i techniki przyniesie człowiekowi nie­dostępną dotąd władzę nad siłami przyrody. Geniusz ludzki i jego rozum przenikną najgłębsze tajniki przyrody, jego oddziaływanie na przyrodę wyjdzie poza granice planety Ziemi i nabierze skali kosmicznej.

Kategoria:

Leave a Comment