IDEALNY OBRAZ

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:14 grudnia, 2012 Komentarze:0

Wszelka myśl, obraz, „zjawisko’ idealne — pisał K. Marks — nie jest niczym innym, jak: zjawiskiem materialnym, przeniesionym do głowy ludzkiej i w niej przetworzo­nym”.Wrażenie, jako idealny obraz, jest subiektywne, ponieważ na­leży nie do świata zewnętrznego, lecz do człowieka (podmiotu) i ludzkości. A to oznacza, że na charakter wrażenia w określony sposób wpływają specyficzne prawidłowości ludzkiej psychiki, osobiste cechy danego człowieka i—cer najważniejsze — te wa­runki socjalne, środowisko społeczne, do którego ten człowiek należy.

Kategoria:

Leave a Comment