FUNKCJA INFORMACYJNA

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:9 października, 2011 Komentarze:0

Występowanie funkcji informacyjnej (w literaturze określanej przeważnie jako funkcja kontrolna) wiąże się z istnie­niem szeroko rozbudowanego systemu ewidencji operacji finan­sowych. Analizując zapisy księgowe dotyczące tych operacji, mo­żna śledzić tok działalności finansowej i uzyskiwać stosunkowo szybko informacje o prawidłowości jej przebiegu. Zakłócenia w działalności finansowej są z kolei sygnałem nieprawidłowości w działalności gospodarczej. Sygnały te najczęściej nie wyjaśnia­ją dokładnie, co niewłaściwego dzieje się w przedsiębiorstwach czy instytucjach, ale wskazują na potrzebę przeprowadzenia ana­lizy istniejącej tam sytuacji.

Kategoria:

Leave a Comment