RÓŻNORODNE SKUTKI

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:11 października, 2011 Komentarze:0

Różnorodne skutki wywołują również wydatki państwa doko­nywane w toku działalności finansowej; na przykład wysokość i zasady wypłacania wynagrodzeń mogą budzić przekonanie pra­cowników o celowości dobrej i sumiennej pracy (w wypadku, gdy płace są odpowiednio wysokie oraz prawidłowo powiązane z ilością i jakością pracy) lub zniechęcać do takiej pracy (jeżeli płace są zbyt niskie i nie odzwierciedlają wysiłku pracowników). Podobnie przyznanie wysokiego stypendium naukowego nie tyl­ko zwiększa zasoby pieniężne studenta (aspekt ekonomiczny), lecz także zachęca go do dobrej nauki. Państwo, prowadząc działal­ność finansową, musi uwzględniać i prawidłowo wykorzystywać te różnorodne jej konsekwencje. Nie chodzi bowiem o to, aby w jakikolwiek sposób zgromadzić i wydać środki pieniężne lecz aby tworzyć przy tym zachęty do działania zgodnego z założenia ­mi polityki państwa, odpowiadającego potrzebom społecznym.

Kategoria:

Leave a Comment