ZWROTNOŚĆ CZY BEZZWROTNOŚĆ?

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:30 sierpnia, 2011 Komentarze:0

Zwrotność czy bezzwrotność operacji finansowej oznacza trwałe lub tylko czasowe przemieszczenie środków pie­niężnych, a zatem cząstki dochodu narodowego. Dla strony uiszcza­jącej dany dochód czy będącej adresatem wydatku ma to zasad­nicze znaczenie. Sytuacja ekonomiczna podatnika (podatek jest świadczeniem bezzwrotnym) jest o wiiele gorsza niż podmiotu, który tylko na określony czas pożycza państwu środki pieniężne i po upływie tego czasu otrzyma je z powrotem. Adresat wydatku państwowego, otrzymujący w trybie bezzwrotnym środki pienięż­ne (np. student otrzymujący stypendium czy pracownik otrzy­mujący płacę), jest w sytuacji nieporównanie lepszej, niż gdyby otrzymał te pieniądze iako pożyczkę, którą musiałby zwrócić w określonym terminie.

Kategoria:

Leave a Comment