GOSPODARKA BUDŻETOWA

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:22 marca, 2010 Komentarze:0

Dochody budżetowe są bowiem gromadzone od różnych pod­miotów (jednostek gospodarki uspołecznionej, ludności, jedno­stek gospodarki nieuspołecznionej), z różnych działów gospodarki, z różnych terenów itp., a następnie są wydatkowane na różnorod­ne cele, co daje możliwość realizowania wielokierunkowych prze­sunięć środków piehiężnych, a zatem wielokierunkowych proce­sów redystrybucji dochodu narodowego. Działalność budżetowa umożliwia przy tym państwu realizację jego zadań i funkcji, stawiając do dyspozycji jego organów poważne zasoby pieniężne potrzebne na opłacanie wynagrodzeń pracowników państwowych, dokonywanie zakupu niezbędnych środków rzeczowych, udziela­nie dotacji itd.

Kategoria:

Leave a Comment