SZEROKO ROZUMIANA SFERA

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:30 marca, 2010 Komentarze:0

Daleko jeszcze w naszej gospodarce do doskonałości w tej dziedzinie. Trzeba jednak podkreślić, że dopiero ustrój socjalistyczny stwa­rza realną szansę rozwiązania tych problemów, gdyż nie ma tu sił politycznych zainteresowanych w utrzymywaniu wadliwych metod gospodarowania. W sferze politycznej do istotnych, do­tychczas nie rozstrzygniętych problemów teorii finansów należy zagadnienie optymalnych granic decentralizacji finansowej oraz sprawa udziału organów władzy w podej­mowaniu kluczowych decyzji finansowych. W szeroko rozumianej sferze społecznej oczekuje na teoretyczne rozwiązanie problem właściwego społecznego rozłożenia obciążeń na rzecz potrzeb ogólnospołecznych.

Kategoria:

Leave a Comment