GRANICE CELÓW

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:26 lipca, 2010 Komentarze:0

Wymienimy tu niektóre z nich. Przede wszystkim cele polityki finansowej muszą leżeć w granicach obiektywnych i subiektywnych możliwości; np. niekiedy szersza decentralizacja finansowa nie jest możliwa ze względu na niski poziom przygotowania za­wodowego kadry terenowej. Skuteczność polityki finansowej wy­maga też, aby jej założenia dotarły do świadomości wykonawców. Z tym warunkiem wiążą się postulaty doty­czące czytelności prawa, jego względnej stabilizacji itp., a także konieczność stałego kształcenia kadr. Samo wydanie przepisów prawnych — choćby najsłuszniejszych — które będą nieznane, niezrozumiałe, a przez to nie wykonywane, oczywiście nie pomoże w realizacji celów polityki finansowej.

Kategoria:

Leave a Comment