SKUTECZNOŚĆ POLITYKI FINANSOWEJ

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:19 lipca, 2010 Komentarze:0

Skuteczność polityki finansowej zależy przede wszystkim od dostosowania środków do celów. Pozornie rzecz wydaje się prosta. Tak jednak nie jest. Uzyskanie pewności, iż zastosowanie danego środka finansowego (np. wprowadzenie po­datku, przyjęcie określonych zasad tworzenia funduszu) prowadzi do postulowanego celu, nie jest łatwe i wymaga poważnych ba­dań teoretycznych. Jako przykłady instrumentów finansowych nie dostosowanych do zamierzeń można przytoczyć m.in.: a) były fundusz zakładowy, który miał zachęcać do obniżania kosztów i wzrostu zysku, a którego wielkość rosła wraz ze wzrostem fun­duszu płac i wielkości zatrudnienia, b) stosowane w ubiegłych okresach normatywy środków obrotowych, które miały optyma­lizować stan zapasów w przedsiębiorstwach, ale na ten stan sil­niej niż normatywy wpływały inne czynniki, czy wreszcie c) sankcyjne oprocentowanie kredytów inwestycyjnych w wypadku nie­terminowej realizacji inwestycji, obciążające wyniki inwestora, podczas gdy w naszych warunkach terminowość wykonania za­leży nie tyle od inwestora, ile od przedsiębiorstwa wykonaw­stwa inwestycyjnego.

Kategoria:

Leave a Comment