USTALENIE PRAWA

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:31 lipca, 2010 Komentarze:0

Samo ustalenie prawa i planów jednak nie wystarcza. Muszą one być wykonane, a wykonawca zawsze ma pewne możliwości wyboru sposobu działania, nie jest on mechanicznym realizato­rem wyznaczeń prawa i planu. Dlatego też sposób realiza- c j i zadań planowych należy uznać za odrębny środek polityki finansowej. Na przykład w ramach prawa i planu można bardziej lub mniej rygorystycznie ściągać zaległości podatkowe, udzielać ulg w ich spłacie, szeroko lub w ograniczonym zakresie stosować przenoszenie kredytów budżetowych itp.Środki polityki finansowej mogą być stosowane w różnych dziedzinach finansów. Stąd można mówić o polityce budżetowej, bankowej, ubezpieczeniowej i polityce w dziedzinie finansów przedsiębiorstw.Polityka finansowa jest skuteczna wówczas, gdy osiąga zamie­rzone cele. Jednak skuteczność polityki finansowej zależy nie tylko od merytorycznej słuszności celów, jakie ma realizować, lecz także od szeregu innych warunków.

Kategoria:

Leave a Comment