INDYWIDUALNE PRZYSTOSOWANIE

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:7 lipca, 2013 Komentarze:0

Stąd właśnie jednostka występuje jako niepowtarzalne, indywidualne przystosowanie się, ich zespolenie tworzy osobowość. Jednostka, jako jednolity układ, jest ruchliwa i dynamiczna, zmienia się i rozwija w zależności od zmian i rozwoju społeczeń­stwa, środowiska społecznego. Jedne rysy charakterystyczne i przejawy życia jednostki zanikają w procesie jej rozwoju, dru­gie rozwijają się i umacniają, wreszcie inne przyswajane są na nowo.

Kategoria:

Leave a Comment