PRODUKT ŚRODOWISKA SPOŁECZNEGO

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:19 lipca, 2013 Komentarze:0

Człowiek, konkretna jednostka jest więc produktem środowis­ka społecznego, społeczeństwa. Jednak wyłania się tu pytanie: dlaczego w warunkach tego samego środowiska, tego samego spo- łeczeńswa występują różne indywidualności ludzkie? Do tego pytania trzeba będzie jeszcze powrócić; w tym miejscu należy tylko podkreślić, że różnorodność ludzkich indywidualności ob­jaśnia się:tym, że poszczególny człowiek nie zawsze przyswaja sobie tę samą społeczną istotę rzeczy, a także przyswaja ją w róż­nym od innych stopniu głębokości i w różnym zakresie.

Kategoria:

Leave a Comment