POSTĘP ROZWOJOWY

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:18 czerwca, 2013 Komentarze:0

W procesie postępowego rozwoju społeczeństwa zanikają przede wszystkim te charakterystyczne rysy jednostki, jakie ukształtowane zostały przez warunki środowiska społecznego, które odeszło już do historii; natomiast nabywane są i rozwi­jają się nowe rysy, odpowiadające nowemu społeczeństwu, no­wym warunkom historycznym. Tak więc, w procesie budowania socjalizmu i komunizmu stopniowo przezwyciężane są rysy oso­bowości charakterystyczne dla społeczeństwa kapitalistycznego, a kształtują się cechy osobowości komunistycznej.

Kategoria:

Leave a Comment