INDYWIDUALNOŚĆ CZŁOWIEKA

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:25 października, 2013 Komentarze:0

Indywidualność człowieka charakteryzują nie tylko cechy właściwe jemu samemu, lecz także stopień rozwinięcia powszech­nych i szczególnych właściwości ludzkich. Można.więc.przyjąć, że każdy człowiek posiada właściwą sobie zdolność pracy, lecz stopień rozwinięcia tej zdolności i miara jej realizacji zależą od historycznie określonego stadium społecznego, są nadto u różnych ludzi niejednakowe. Oprócz tego każdą jednostkę ludzką charak­teryzuje także specyficzne, jemu tylko właściwe połączenie i wzajemne oddziaływanie powszechnych i szczególnych cech ludzkich.

Kategoria:

Leave a Comment