MODYFIKACJA WŁAŚCIWOŚCI

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:11 października, 2013 Komentarze:0

Tak więc, jednostka zawsze występuje jako dany, konkretny człowiek, jako „rzeczywisty, żywy człowiek”, łącząc w sobie bogactwo tego, co powszechne, szczególne (kolektywne) i jednost­kowe (indywidualne). Ważniejszą jednak, dominującą rolę od­grywają w człowieku powszechne cechy i przejawy życia, ponie­waż cechy indywidualne są tylko konkretnymi przejawami, mo­dyfikacjami jego powszechnych  właściwości społecznych; „Oso­bnik — pisał K.-Marks — jestistotą społeczną.

Kategoria:

Leave a Comment