INGERENCJA PAŃSTWA

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:5 lutego, 2012 Komentarze:0

Państwo ingeruje w podział pierwot­ny i przez redystrybucję doprowadza do ostatecznego podziału dochodu narodowego na konsumpcję i akumulację. Przejmując od różnych podmiotów dochody, państwo zmniejsza udział tych podmiotów w dochodzie narodowym, a wydatkując je następnie na rzecz innych podmiotów, zwiększa udział tych ostatnich w do­chodzie narodowym. Właściwy cel operacji finansowych stanowi zatem przesunięcie części dochodu narodowego na rzecz innych podmiotów niż te, które go uzyskały w toku podziału pierwotnego. Dochód narodowy jest zasadniczym przedmiotem podziału za pomocą finansów. Niekiedy jednak przedmiotem tym staje się cały produkt społeczny (produkt globalny), jak również majątek narodowy, tzn. nie wydatkowany dochód z okresów ubiegłych.

Kategoria:

Leave a Comment