WYNALAZEK FINANSÓW

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:31 stycznia, 2012 Komentarze:0

Finanse nie są wynalazkiem socjalizmu. Jest to pojęcie histo­ryczne, występujące również w poprzednich formacjach społecz­nych, od tak dawna, jak dawno istnieje pieniądz i państwo. Istota finansów, jako metody podziału dochodu narodowego za pomocą pieniądza, jest taka sama we wszystkich ustrojach. Jednak dalsze cechy i zasady funkcjonowania finansów są już oczywiście różne. Istotne różnice występują między finansami państw socjalistycz- nych i kapitalistycznych. Różnice te dotyczą celów ekonomiczno- -społecznych i interesów politycznych, zakresu zjawisk finanso­wych (jest on znacznie szerszy w socjalizmie), metod prognozo­wania i rzecz oczywista — szczegółowych zasad gospodarki finansowej.

Kategoria:

Leave a Comment