MIEĆ PIENIĄDZE

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:13 lutego, 2012 Komentarze:0

Dwustronny charakter finansów oznacza, że nie chodzi tu o tezauryzację, gromadzenie dla gromadzenia, nie o to, żeby „mieć pieniądze”, lecz o to, żeby „zgromadzić pieniądze i wydać je” na cele społeczne realizowane przez państwo. Dla wyjaśnienia istoty finansów trzeba zwrócić uwagę na eko­nomiczny sens dochodów i wydatków państwa. Jak już stwier­dziliśmy, państwo w ramach działalności finansowej gromadzi i wydatkuje środki pieniężne. Jednak istotnym celem tych po­czynań jest dokonanie zmiany w podziale dochodu narodowego, doprowadzenie do innego ukształtowania tego podziału niż to nastąpiło w toku podziału pierwotnego w procesie produkcji. Główną sferą działania finansów jest wtórny podział dochodu narodowego (redystrybucja). Państwo ingeruje w podział pierwot­ny i przez redystrybucję doprowadza do ostatecznego podziału dochodu narodowego na konsumpcję i akumulację.

Kategoria:

Leave a Comment