SPOŁECZNY ATOMIZM

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:11 listopada, 2014 Komentarze:0

„Z tego faktu — pisze ideolog zachodnioniemieckiego katolicyzmu, A. Siister- heim — że tylko poszczególni ludzie mają nieśmiertelną duszę i transcendentalne przeznaczenie, a kolektywy społeczne nie mają nieśmiertelnej duszy i powołane są do rozwiązywania tylko ziemskich, świeckich zadań, wynika — na drodze naturalnego porównania celów ziemskich i niebieskich… prawo pierwszeń­stwa jednostki ludzkiej przed społecznymi tworami ludzkimi”.Absolutyzowanie jednostki i społeczny atomizm charaktery­zują również psychologię Z. Freuda, który wyprowadza społe­czeństwo z psychologicznej natury osobnika, w tym nie osobnika społecznego, lecz szczególnie egoistycznego, opanowanego przez wrodzony popęd do agresji i niszczenia, do rozkoszy i zysków.

Kategoria:

Leave a Comment