ISTNIEJĄCE PRZECIWIEŃSTWA

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:18 stycznia, 2015 Komentarze:0

Istnieją przedsiębiorstwa, w których na pewien czas w poszcze­gólnych grupach ludzi przeważają tendencje cwaniackie, ego­istyczne, a zatem przeciwstawne interesom kolektywu. Rozbież­ności te mają z reguły charakter przejściowy i są przezwycię­żane w toku solidnej pracy wychowawczej w kolektywie. Struktura społecznej całości występuje nie tylko jako stosunki pomiędzy ludźmi. Stosunki różnych sfer życia: społeczno-ekono­micznej i społeczno-politycznej, ekonomicznej, duchowej, a także stosunki innych sfer społecznych — to także elementy struktury.Elementami struktury mogą być także stosunki pomiędzy rzeczami. Nie wolno tu, rzecz oczywista, zapominać, że rzeczy mają społeczną naturę.

Kategoria:

Leave a Comment