STOSUNEK LUDZI DO RZECZY

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:13 stycznia, 2015 Komentarze:0

Na przykład struktura takiego systemu, jak przedsiębiorstwo, zawiera w sobie również określone powią­zania, sposób rozmieszczenia maszyn i mechanizmów, wzajemną więź procesów technologicznych itd.przejawia się również w stosunku ludzi do rzeczy, a zwłaszcza do środków produkcji, to znaczy w formach własno­ści. Formy te stanowią najważniejszy element struktury społe­czeństwa. Struktura może również występować jako ’ stosunek ludzi do idei. ’ Jest’ to proces tworzenia, percepcji i rozpowszech­niania idei przez te lub inne grupy ludzi, klasy itd. Występują także stosunki idei do idei. Na przykład świadomość społeczna, jako jednolity system idei, posiada określone formy. Formy te, jak nauka, idee polityczne, sztuka i in., łączą określone więzi i stosunki.

Kategoria:

Leave a Comment