KAŻDY WYBÓR JEST UŁOMNY

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:1 lipca, 2010 Komentarze:0

Zdając sobie sprawę z tego, iż nie ma doskonałej polityki fi­nansowej, że każdy wybór jest ułomny, trzeba jednak zawsze brać pod uwagę tę mozaikę skutków posunięć finansowych. Najsłusz­niejsze przedsięwzięcie może bowiem w danej sytuacji okazać się niekorzystne właśnie ze względu na skutki uboczne, jakie pociąga za sobą. Prawidłowa polityka finansowa, a przede wszystkim polityka skuteczna, powinna uwzględniać także wszystkie niefinansowe czynniki działające równolegle (m.in. politykę rolną, lokalową, szkoleniową, zaopatrzeniową itp.).’ Zupełnie nieskuteczne byłoby np. przyznanie ulg podatkowych rzemieślnikom, jeżeli jednocześ­nie znacznie ograniczono by zaopatrzenie materiałowe lub stoso­wano daleko idące restrykcje lokalowe.

Kategoria:

Leave a Comment