ŚCISŁE POWIĄZANIE

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:24 czerwca, 2010 Komentarze:0

W związku ze ścisłym powiązaniem polityki finansowej z in­nymi elementami i zjawiskami życia społecznego, niezbędne jest wykorzystanie dla jej realizacji dorobku innych nauk, nie tylko nauki finansów; przykładowo, dla poprawnego formułowania prawa finansowego — jednego z instrumentów polityki finanso­wej — należy uwzględniać zasady techniki legislacyjnej, przy uruchamianiu bodźców finansowych warto pamiętać o zasadach nauk psychologicznych, a w kwestiach organizacyjnych — o za­sadach prakseologii i cybernetyki. Jakakolwiek izolacja polityki finansowej od tych i innych nauk zawsze przynosi negatywne skutki lub przynajmniej uniemożliwia osiągnięcie tak pomyślnych rezultatów, jakie można by uzyskać, wykorzystując dorobek in­nych nauk.

Kategoria:

Leave a Comment