KAŻDY Z PRZEJAWÓW

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:30 lipca, 2013 Komentarze:0

Każdy z tych prze­jawów jest niczym innym, jak konkretnym, specyficznym wyra­zem określonego, społecznego stosunku, produktem funkcjonowa­nia rodzaju ludzkiego, społeczeństwa, kolektywu. Natomiast w swoim całokształcie, w jedności przejawiania się życia jednost­ki jest ona produktem i wyrazem całokształtu, całej różnorod­ności stosunków społecznych,, tych samych stosunków,’-którymi jednostka związana jest z innymi ludźmi. W tym sensie podstawę istoty ’ jednostki stanowi; właśnie i całokształt – stosunków społecz­nych.

Kategoria:

Leave a Comment