WSPÓŁDZIAŁANIE

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:31 lipca, 2013 Komentarze:0

W swej jedności, współdziałaniu i funkcjo­nowaniu, w swej koordynacji i subordynacji elementy te tworzą właśnie . o s o b o w o ś ć Jako całość, jako jednolity układ.W ten: sposób człowiek jest istotą określoną, specyficznie-je­dnolitą. „Jeśli człowiek — pisał K. Marks — jest jakimś szcze­gólnym indywiduum i właśnie jego szczególność czyni z niego indywiduum i rzeczywistą indywidualną istotę społeczną, to jest on w takiej samej mierze również totalnością […] jako totalność ludzkich przejawów życia” Jednolitość, totalność jednostki występuje więc jako jedność, jednolitość różnorodnych przejawów jej życia.

Kategoria:

Leave a Comment