KRYTERIUM WYDZIELENIA

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:8 marca, 2011 Komentarze:0

Tym kryterium wydzielenia prawa finansowego po­winien być przedmiot normowania, tj. działalność finansowa. Przy­jęcie takiego rozwiązania powoduje, iż niektóre odcinki prawa fi­nansowego będą należały równocześnie do dwóch czy nawet wię­cej gałęzi prawa.W dotychczasowych rozważaniach posługiwaliśmy się termina­mi „finanse”, „działalność finansowa” lub „gospodarka finanso­wa” traktowanymi jako synonimy. Należy dodatkowo wyjaśnić pojęcie systemu finansowego. System finansowy jest to vgół za­sad i instytucji finansowych stworzonych przez obowiązujące w danym państwie i w danym czasie prawo finansowe. Jest to zatem pojęcie prawne, wynik regulacji stanowionych przez człowieka. System finansowy jest nierozerwalnie związany z prawem stano­wionym, jest wytworem tego prawa.

Kategoria:

Leave a Comment