PLANOWANIE FINANSOWE

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:19 lutego, 2011 Komentarze:0

Rola planowania finansowego jest szczególnie duża; wynika to z konieczności dostosowywania do siebie rozmiarów dochodów i wy­datków oraz z konieczności wcześniejszego uzyskania informacji dotyczących środków, jakimi będzie można w przyszłości dyspo­nować. Dlatego pewne elementy planowania, głównie typu prog­noz, pojawiają się już w działalności finansowej państw formacji przedsocjalistycznych. Budżet polski z 1768 r. czy francuski z 1781 r. (pierwsze opublikowane budżety) były poprzednikami planów finansowych. We współczesnych państwach kapitalistycz­nych coraz częściej są podejmowane próby planowania. Budże­ty tych państw można uznać za finansowe plany-prognozy.Pełne warunki do realizacji planowania finansowego stwarza jednak dopiero gospodarka socjalistyczna i to w dwojakim sen­sie: dzięki możliwości bezpośredniego kierowania przez państwo własnymi przedsiębiorstwami oraz dzięki możliwości oparcia pla­nowania finansowego na kompleksowym systemie planowania ca­łości gospodarki.

Kategoria:

Leave a Comment