MASA PROBLEMÓW

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:16 lipca, 2014 Komentarze:0

A to nastawienie z kolei napotyka na masę: proble­mów etycznych – i logicznych w eksperymentalnych badaniach człowieka, na politycznie i psychologicznie niebezpieczne następ­stwa tych badań. J. Lederberg wypowiada się za koniecznością stworzenia no­wego, międzydyscyplinamego programu badania człowieka, w którym połączone zostaną wąskobiologiczne badania z analizo­waniem stosunku tego, co w nim biologiczne, do tego, co społecz­ne, do jedynego w swoim rodzaju doświadczenia ludzkiego. Jed­nak poza te ogólne postulaty J. Lederberg nie wychodzi.

Kategoria:

Leave a Comment