MYŚLI I CIAŁO

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:14 lipca, 2014 Komentarze:0

Psycholog, profesor D. Jankelevitch, stwierdza, że przeciw­stawianie w człowieku umysłu i ciała, genotypu i środowiska, obiektu i subiektu, natury i uczenia się jest pozbawione podstaw. Koncepcją, pozwalającą według niego integrować różne przejawy ludzkiego życia, jest „więź z rozwojem” (developmendals). Zgo­dnie z tą koncepcją rozwój przedstawia się jako „zależne od doświadczenia kontinuum”. .Inaczej mówiąc, rozwój człowieka określony jest jego osobistym doświadczeniem. Jednakże, jeśli środowisko (otoczenie) nie jest zorganizowane w specyficzny spo­sób, doświadczenie może także nie ukształtować genetycznie za­łożonych cech.

Kategoria:

Leave a Comment