PRZEJAW ŻYCIA

Autor wpisu:Antoni Kowalski Opublikowano:30 września, 2013 Komentarze:0

Dlatego każdy, przejaw jego życia, nawet jeśli nie występuje bezpośrednio także w formie kolektywnej, spełnionej razem z innymi jest przejawem życia społecznego i umacnia je”Jednakże życie społeczne jest bardzo złożone i różnorodne. Każda formacja społeczno-ekonomiczna stanowi niezwykle zło­żony organizm społeczny, w którym w jedną całość zespoliły się: historycznie określony sposób produkcji dóbr materialnych, spe­cyficzna, polityczna organizacja społeczeństwa, zwłaszcza ustrój państwowy, różnego rodzaju idee — polityczne, estetyczne, reli­gijne, moralne itd.

Kategoria:

Leave a Comment